หน้าเรียว

เราก็มักจะนึกถึงใบหน้าเรียวๆ ที่มองมุมไหนก็สวย