ประเภทบริการ : ตรวจน้ำเชื้อ
สถานที่ : สงขลา
หน่วยงาน : คลินิกเอกชน
คะแนนกูเกิลรีวิว : 4,1/5
คะแนนเฟสบุ๊ครีวิว : 4,6/5
เว็บไซส์ : เยี่ยมชม
โทร : +6674451209
เวลาให้บริการ
 • จันทร์ :ปิด
 • อังคาร :13:00-16:00
 • พุธ :ปิด
 • พฤหัสบดี :13:00-16:00
 • ศุกร์ :ปิด
 • เสาร์ :ปิด
 • อาทิตย์ :ปิด

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้บริการตรวจน้ำเชื้อ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสงขลา ให้บริการสำหรับผู้มีบุตรยาก มีมาตรฐานในการรักษา ทำให้มีอัตราความสำเร็จสูง และมีค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมบุคลากรทางการแพทย์ ที่ผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี มีประสบการรักษาในด้านสูตินรีเวชมาเป็นเวลายาวนาน

ตรวจน้ำเชื้อ

ขื่ออื่นๆ : ตรวจตวามแข็งแรงของอสุจิ, ตรวจอสุจิ, ตรวจเสปิร์ม

ตรวจน้ำเชื้อ คืออะไร ทำไมต้อง ตรวจน้ำเชื้อ

การตรวจน้ำเชื้อหรือการตรวจอสุจินั้นเป็นการตรวจที่สำคัญ จำเป็นต้องทำเพื่อหาสาเหตุในผู้ป่วยมีบุตรยากในเพศชายทุกราย มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการตรวจร่างกายสำหรับฝ่ายหญิง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการมีบุตร   โดยการตรวจวิเคราะห์น้ำเชื้อนั้น เป็นวิธีที่ใช้ในการทดสอบหาปริมาณจำนวน การเคลื่อนไหว และความผิดปกติของเชื้ออสุจิ เพื่อบ่งบอกภาวะความเป็นหมัน หรือภาวการณ์ทำหมันในผู้ชาย  

จะเกิดอะไรขึ้นขณะทำการตรวจน้ำเชื้อ

การตรวจน้ำเชื้อนั้นสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ   การตรวจด้วยตาเปล่า (Macroscopic Examination)

 1. ปริมาตร (Volume) น้ำอสุจิปกติจะมีมากกว่าหรือเท่ากับ5 มิลลิลิตร
 2. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) น้ำอสุจิมีความเป็นด่างอ่อน ๆมีค่าปกติมากกว่าหรือเท่ากับ2
 3. ความหนืด (Viscosity) น้ำอสุจิที่ปกติเมื่อหยดด้วยไปเปตต์จะยืดยาวไม่เกิน2 เซนติเมตรการที่น้ำอสุจิมีความหนืดมากจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของตัวอสุจิ
 4. การละลายตัว (Liquefaction) การละลายตัวของน้ำอสุจิจะใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

การตรวจภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (Microscopic Examination)

 1. อสุจิที่ยังมีชีวิต (Viability)โดยปกติควรมีเซลล์ที่มีชีวิตมากกว่าหรือเท่ากับ58 %
 2. ความเข้มข้น (Sperm concentration)จะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ15 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร
 3. การเคลื่อนที่ของอสุจิ (Motility) ปกติควรจะมีอสุจิที่ยังเคลื่อนที่ได้อย่างน้อย 40%
 4. รูปร่างอสุจิ (Morphology)รูปร่างของอสุจิที่ปกติควรจะมีมากกว่า 4 %
 5. เม็ดเลือดขาว (WBC)เราสามารถพบเม็ดเลือดขาวได้ในน้ำอสุจิแต่ไม่ควรเกิน1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร
 6. ถ้ามีเม็ดเลือดขาวมากกว่า 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็นการบ่งบอกว่าอาจมีการติดเชื้อ
 7. เม็ดเลือดแดง (RBC) ค่าปกติเม็ดเลือดแดงน้อยกว่า 1 ล้านเซลล์ต่อมิลลิลิตรเม็ดเลือดแดงที่สูงกว่าปกติ ก็แสดงถึงการติดเชื้อ หรือการบาดเจ็บหลังจากการหลั่งน้ำอสุจิได้เช่นกัน

 

ผลข้างเขียงของการตรวจน้ำเชื้อ

ทั้งนี้ผลการตรวจจะมีความถูกต้อง แม่นยำ มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการเตรียมตัว และการเก็บสิ่งส่งตรวจเป็นสำคัญ ในกรณีที่ตรวจพบว่าน้ำเชื้ออสุจิผิดปกติ ควรทำตรวจซ้ำใน 2-4 สัปดาห์ หลังการตรจ ครั้งแรก แต่ถ้าเป็นกรณีที่ตรวจไม่พบเชื้อเลย อาจจะตรวจซ้ำใน ช่วง 1 สัปดาห์  

รู้ไว้ก่อนการตรวจน้ำเชื้อ

 1. ควรงดการมีเพศสัมพันธ์รวมถึงการหลั่งอสุจิด้วยวิธีการใด ๆ อย่างน้อย 2-3 วัน แต่ไม่ควรเกิน 7 วัน
 2. การเก็บน้ำอสุจิ นิยมเก็บโดยวิธีสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง (Masturbation) ใส่ในภาชนะปากกว้างที่สะอาด และแห้ง แล้วนำส่งตรวจภายใน 1 ชั่วโมง
 3. ห้ามเก็บโดยใช้ถุงยางอนามัย (Condom) เนื่องจากในถุงยางอนามัยมีสารบางชนิด ที่จะทำให้การเคลื่อนไหวของตัวอสุจิผิดปกติ
 4. หลังจากเก็บเสร็จห้ามนำน้ำเชื้ออสุจิใส่ตู้เย็นหรือแช่น้ำแข็งโดยเด็ดขาด
 5. ควรเก็บน้ำอสุจิทุกหยดตั้งแต่แรกจนหยดสุดท้ายเพื่อจะได้มีการวิเคราะห์ เป็นค่าเฉลี่ยที่ถูกต้อง
 6. ไม่ควรใช้วิธีมีเพศสัมพันธ์แล้วหลั่งข้างนอกเพราะอาจมีเฃลล์จากน้ำหลั่งช่อง คลอดปะปนมา
บริการ
การทำเด็กหลอดแก้ว
การผสมเทียม
ตรวจน้ำเชื้อ
ตรวจอัลตราซาวด์สำหรับผู้หญิง
ThailandClinics.com
  รีวิว
  4
  คะแนนรวม 1 รีวิว
  คะแนนจากคุณ:
  ออกจากรีวิว
  คุณจะต้องมี เพื่อที่จะโพสต์รีวิว
  บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง