สถานที่ : กรุงเทพ
หน่วยงาน : คลินิกเอกชน
คะแนนกูเกิลรีวิว : 4,2/5
คะแนนเฟสบุ๊ครีวิว : 3,1/5
เว็บไซส์ : เยี่ยมชม
โทร : +6625307636
เวลาให้บริการ
 • จันทร์ :06:00-05:59
 • อังคาร :06:00-05:59
 • พุธ :06:00-05:59
 • พฤหัสบดี :06:00-05:59
 • ศุกร์ :06:00-05:59
 • เสาร์ :06:00-05:59
 • อาทิตย์ :06:00-05:59

โรงพยาบาลสัตว์ศรีวรา ให้บริการอัตราซาวน์สุนัข ตั้งอยู่ใน ซอยลาดพร้าว 94 เป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เน้นเรื่องความเอาใจใส่ในการดูแลสุขภาพของสัตว์ ตรวจวินิจฉัยสุขภาพของสัตว์เลี้ยง อย่างครบวงจร ให้บริการโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานที่เอาใจใส่อย่างมืออาชีพ ในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์ที่รักของคุณ

บริการอัลตร้าซาวด์สุนัข

ชื่ออื่นๆ : ตรวจสุนัขตั้งครรภ์, สุนัขท้อง  

บริการอัลตร้าซาวด์สุนัขคืออะไร ทำไมต้องมีบริการอัลตร้าซาวด์สุนัข?

อัลตราซาวด์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวินิจฉัยชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปรู้จักกันดี คือเครื่องมือตรวจอวัยวะภายในร่างกายโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ซึ่งคนไม่สามารถได้ยิน ดังนั้นจึงไม่มีอันตรายจากรังสีเหมือนเครื่องเอกซเรย์ คลื่นเสียงชนิดนี้นิยมใช้ตรวจอวัยวะที่มีน้ำหรือเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในร่างกายเกือบทุกส่วน ยกเว้นอวัยวะที่มีลม (แก๊ส) หรือกระดูก (ของแข็ง) ซึ่งตรวจไม่ได้เนื่องจากการสะท้อนคลื่นเสียงความถี่สูงไม่สามารถทำให้เกิดภาพได้ตามปกติ จึงไม่สามารถใช้ในการตรวจปอด ลำไส้ ทางเดินอาหาร และกระดูกต่างๆ ได้ดีนัก ซึ่งข้อจำกัดนี้เป็นกับทุกเครื่องอัลตราซาวด์   การทำอัลตราซาวด์สามารถใช้ตรวจการท้องในสุนัขได้เร็วที่สุดประมาณ 20 วัน ถ้าต้องการความแม่นยำก็ประมาณ 28 วันขึ้นไป นอกจากจะเป็นวิธีที่ใช้ตรวจการตั้งท้องในแม่สุนัขแล้ว ยังเป็นวิธีการตรวจการมีชีวิตของลูกสุนัขในครรภ์ได้เพราะเห็นการเต้นของหัวใจ การเ ต้นของหัวใจของลูกสุนัขจะสามารถตรวจพบได้ประมาณ 24-28 วันภายหลังจากวันแรกของระยะฟีตัส หลังจากวันที่ 40อวัยวะของตัวออ่น เช่น ท้อง กระเพาะปัสสาวะ กระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง และเส้นโลหิต จะถูกตรวจพบได้   นอกจากอกจากอัลตร้าซาวน์จะมีประโยชน์ในการตรวจการมีชีวิตของลูกในท้องแล้ว ยังใช้ประโยชน์ในการประมาณระยะเวลาการตั้งท้องได้อีกด้วย โดยใช้การวัดขนาดลูกอ่อนหรือโครงสร้างที่ห่อหุ้มลูกอ่อนในท้องแม่สุนัข ขึ้นอยู่กับระยะของการตั้งท้อง การตั้งท้องระยะต้น (มากกว่า 25 วันก่อนคลอด) จะใช้การวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมดลูกบริเวณที่มีการฝังตัว ขนาดถุงหุ้มตัวอ่อน หรือความยาวของลูกอ่อน ส่วนการตั้งท้องระยะหลัง (น้อยกว่า 25 วันก่อนคลอด) ใช้การวัดความกว้างของลำตัวลูก ความกว้างของกระโหลกลูก จากการศึกษาต่างๆ พบว่าความแม่นยำของการวัดระยะการตั้งท้องต้องใช้สูตรคำนวณสำหรับสายพันธุ์สุนัขขนาดต่างๆ แบ่งเป็น พันธุ์เล็ก กลาง และใหญ่ กล่าวโดยสรุป การใช้อัลตร้าซาวน์ประมาณวันคลอด จะมีประโยชน์สำหรับสุนัขที่ไม่มีประวัติการผสมพันธุ์ ไม่รู้วันตกไข่ เพราะไม่มีการตรวจหาวันที่มีฮอร์โมนแอลเอชสูงสุด นอกจากนี้ยังใช้กำหนดวันผ่าตัดคลอดในรายที่ได้รับฮอร์โมนคุมกำเนิดและไม่สามารถคลอดเองได้  

จะเกิดอะไรขึ้นขณะทำบริการอัลตร้าซาวด์สุนัข

การอัลตราซาวด์ เป็นวิธีที่ใช้บอกถึงการตั้งท้องได้เป็นอย่างดี โดยการอัลตร้าซาวน์เป็นการใช้คลื่นเสียงส่งเข้าไปในท้องสัตว์ผ่านผนังหน้าท้องและคลื่นเสียงก็จะไปสะท้อนกลับที่อวัยวะต่างๆ กลับมายังส่วนรับสัญญาณเสียงเพื่อแปลงข้อมูลออกมาเป็นภาพ ภาพอัลตร้าซาวน์จะต้องอาศัยเทคนิคและความสามารถพิเศษของสัตวแพทย์ในการอ่านผล โดยหากสุนัขมีการตั้งท้อง ในแต่ละระยะของการตั้งท้องก็จะเห็นภาพที่แตกต่างกัน การอัลตร้าซาวน์สามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีการฝังตัวของตัวอ่อนบนมดลูกแล้ว โดยจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่อายุของการตั้งท้อง 21 วันขึ้นไปเท่านั้น (นับจากวันปฏิสนธิ) ดังนั้นข้อมูลของการเป็นสัตว์และวันผสม จึงมีส่วนสำคัญในการกะประมาณว่าน่าจะมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นวันไหน และสัตวแพทย์จะนับจากวันนั้นมาอย่างน้อย 21วัน หากพบว่ายังไม่ถึง 21 วัน การตรวจการตั้งท้องจะไม่สามารถทำได้ด้วยวิธีนี้ แต่หากเกิน 21 วันไปแล้ว ก็จะพบว่ามีหัวใจของลูกสุนัขเต้นอยู่ และหากมาตรวจด้วยอัลตร้าซาวน์ในช่วงที่ 2 ของการตั้งท้องแล้ว ก็จะสามารถเห็นลูกสุนัขเป็นรูปเป็นร่างได้ชัดเจนขึ้น  

ผลข้างเคียงจากบริการอัลตร้าซาวด์สุนัข

ตั้งแต่มีการนำอัลตราซาวด์มาใช้ในการตรวจการท้องของสุนัขจนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานถึงผลข้างเคียงที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ ยกเว้นในสุนัขส่วนน้อยมากที่แพ้น้ำยาเจลที่ใช้ทาผิวหนังในตำแหน่งตรวจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผื่นคันได้ แต่มักหายได้เองหรือสามารถทายาแก้แพ้ อาการก็จะหายได้ภายใน 2-3 วัน  

ข้อควรรู้ก่อนทำบริการอัลตร้าซาวด์สุนัข

การประเมินวันที่จะต้องอัลตราซาวน์   การประเมินวันที่จะต้องอัลตราซาวน์ เราควรดูจากวันที่ระดับฮอร์โมนแอลเอช ขึ้น เป็นช่วงก่อนที่จะมีการตกไข่ หรือประมาณวันที่ 2 ที่สุนัขเริ่มมีอาการยืนนิ่ง จะได้วันที่ถูกต้องยิ่งขึ้น เพราะหากนับจากวันผสมพันธุ์ย่อมบอกยากว่าจะเกิดการปฏิสนธิจริงวันไหน เป็นเพียงการนับวันโดยประมาณ ถุงหุ้มตัวอ่อนสามารถตรวจพบได้เร็วที่สุดประมาณวันที่ 20 นับจากวันที่ระดับฮอร์โมนแอลเอช ขึ้น การเต้นของหัวใจลูกสุนัขจะพบในวันที่ 23-25 และการเคลื่อนไหวของตัวลูกสุนัขจะพบในวันที่ 34-36 การอัลตร้าซาวน์เป็นวิธีการที่สามารถตรวจพบการตั้งท้องได้ค่อนข้างเร็วและ เป็นวิธีที่ปลอดภัยมากกว่าวิธีอื่น

บริการ
ฉีดวัคซีนกันพิษสุนัขบ้า
ทำหมันสุนัข
ทำหมันแมว
นัดหมายสัตวแพทย์
บริการฉีดวัคซีนสุนัข
บริการฉีดวัคซีนแมว
บริการฝังไมโครชิปสุนัข
บริการอัตราซาวน์สุนัข
วัคซีนพิษสุนัขบ้าในแมว
ThailandClinics.com
  รีวิว
  ตอนนี้ยังไม่มีรีวิว คุณลองรีวิวเป็นคนแรกดูสิ
  ออกจากรีวิว
  คุณจะต้องมี เพื่อที่จะโพสต์รีวิว
  บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง