1. นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

ทางเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้ค้นหาบริการด้านสุขภาพและข้อมูลจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ นโยบายความเป็นส่วนตัว จะกล่าวถึงวิธีการที่เราใช้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเก็บรวบรวม การนำไปใช้ รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองเพื่อให้คุณแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างปลอดภัย โดยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่กล่าวในที่นี้นั้น หมายถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นๆได้

 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือผู้ค้นหาบริการด้านสุขภาพ

เพื่อการให้บริการและการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ดีที่สุด ทางเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของคุณเพื่อนำไปประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลของเรา เพื่อนำเสนอบริการทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ นอกจากนี้ ในบางกรณีทางเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลและความต้องการด้านการรักษาพยาบาลที่คุณต้องการให้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อคุณกดปุ่มเพื่อไปต่อยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณเลือก ในกรณีที่คุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่คุณสนใจ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้นจะสามารถดำเนินการให้คำแนะนำที่ถูกต้องให้แก่คุณได้โดยตรง

 

ทางเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้นทางเราอาจต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เช่นบริการที่ได้จากการค้นหา บริการที่คุณสนใจ เพื่อนำไปออกแบบและจัดการกับเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อการจัดแสดงโฆษณาหรือข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้ว่าจะสอดคล้องกับความสนใจของคุณ

 

ในกรณีที่คุณลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและนำมาประมวลผลในครั้งถัดไปที่คุณเข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและช่วยให้การคัดสรรข้อมูลเปรียบเทียบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรานั้น เป็นไปตามความสมัครใจ โดยหากคุณตัดสินใจเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเราแล้วนั้น ถือว่าคุณให้ความยินยอมที่จะให้ทางเราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงอนุญาตให้ทางเราเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณเลือก หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่คุณให้ความสนใจ โดยทั้งนี้ทางคุณต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่ทางเราเป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ต้องการให้เว็ปไซต์ไทยแลนด์คลินิกดอทคอมเป็นสื่อกลางหรือเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณ ทางคุณต้องทำการลงทะเบียนและเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของคุณเช่น ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เป็นต้น เพื่อนำไปแสดงผลร่วมกับฐานข้อมูลของเรา และนำเสนอบริการทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ต้องการค้นหาบริการด้านสุขภาพต่อไป

 

ทางเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายที่สุดสำหรับคุณในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพและลุกค้าผู้ค้นหาบริการด้านสุขภาพ ดังนั้นทางเราอาจมีการติดต่อไปยังคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพที่คุณมี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ทั้งสองฝ่าย

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรานั้น เป็นไปตามความสมัครใจ โดยหากคุณตัดสินใจใช้เว็บไซต์ของเราเป็นช่องทางการตลาดแล้วนั้น ถือว่าคุณให้ความยินยอมที่จะให้ทางเราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงอนุญาตให้ทางเราเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ค้นหาบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้ทางคุณต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่ทางเราเป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

3.3    การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ทางเราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตั้งค่าและจัดการบัญชีของคุณกับทาง thailandclinics.com
 • เพื่อการประมวลผลและแสดงการเปรียบเทียบบริการด้านสุขภาพที่คุณสนใจ
 • เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณเลือก หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพที่คุณสนใจ
 • เพื่อการสื่อสาร แจ้งข่าวสาร ข้อเสนอหรือเหตุการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการตอบคำถาม ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผุ้บริโภค แนวโน้มตลาด เพื่อที่ทางเราจะได้นำไปพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด เช่นการประมวลผลเพื่อนำเสนอโฆษณาที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านไอที เช่นการแก้ไขปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ทางเราได้บริหารจัดการข้อมูล และทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

3.4    การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพที่คุณให้ความสนใจ อาจมีบางสถานการณ์ที่ทางเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพบางรายที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริการที่คุณสนใจ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้นแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บและจัดการโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 

เนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นคุณจึงมีสิทธิที่จะ

 • เพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้เพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ยกเลิกการรับข่าวสาร ข้อเสนอ หรือการสื่อสารจากทางเราหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าถึง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผ่านทางหน้า “บัญชีของฉัน” หรือ
 • โดยการติดต่อทางเราผ่านทาง info@thailandclinics.com

 

3.5  นโยบายการใช้คุ้กกี้

เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการที่ดีที่สุด ทางเรามีการใช้คุ้กกี้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งคุ้กกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุกกี้จะทำการบันทึกข้อมูล อาทิเช่น เลขไอพีแอดเดรส ประเภทของเบราเซอร์ เวลาที่คุณเข้าใช้ เป็นต้น โดยคุ้กกี้นั้นจะช่วยให้ทางเรา

 • สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เข้ากับความสนใจของคุณได้มากขึ้น
 • สามารถลดเวลาการประมวลผลในครั้งถัดๆไป เนื่องจากสามารถจดจำข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ได้
 • สามารถศึกษาและติดตามพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทำให้สามารถนำเสนอโฆษณาที่เหมาะกับความสนใจของคุณได้อย่างแม่นยำ

ทางคุณมีสิทธิที่จะเลือกปิดการทำงานของคุ้กกี้ดังกล่าวได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ดี การปิดการทำงานของคุ้กกี้ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์หรือความล่าช้าในการประมวลผล หรือจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วน