ข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว

จัดทำขึ้นโดย ไทยแลนด์คลีนิคดอทคอม (thailandclinics.com)

 

ซึ่งในข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว จะระบุคำว่า “เรา” และ/หรือ “ของเรา” ซึ่งหมายถึงเว็บไซต์ thailandclinics.com (“เว็บไซต์” หรือ “ไทยแลนด์คลีนิค” หรือ “ไทยแลนด์คลีนิคดอทคอม) และคำว่า “คุณ” และ/หรือ “ของคุณ” หมายถึงบุคคลใดก็ตามที่ได้รับข้อมูลหรือใช้บริการหรือใช้ประโยชน์ใดๆผ่านทางเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิคดอทคอม

 

 1. เรื่องทั่วไป

การเข้าถึงและการใช้งานของเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิคดอทคอม ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมไปถึงเงื่อนไขการใช้บริการ การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ เป็นการแสดงว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมไปถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว หากคุณไม่พึงพอใจหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดหรือบางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของเราได้ทันที หากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆที่ระบุไว้ในที่นี้ สิทธิในการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์นี้ จะถูกระงับในทันที

 

ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการเป็นครั้งคราว โดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการประกาศลงเว็บไซต์นี้ ดังนั้นคุณจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ การที่คุณยังคงเข้าถึงและใช้งานบนเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง ถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวนั้น อนึ่งหากคุณไม่พึงพอใจหรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับเปลี่ยนแก้ไขทั้งหมดหรือบางส่วน ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ของเราได้ทันที

 

ทางเรามีจุดมุ่งหมายที่จะส่งมอบความเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันให้แก่คุณ แต่อย่างไรก็ตาม ทางเราไม่สามารถรับประกันถึงความพร้อมให้บริการโดยไม่หยุดชะงักของเว็บไซต์ได้ ทางเรามีสิทธิที่จะระงับการให้บริการชั่วคราว หรือยุติการให้บริการทางเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา

 

 1. รูปแบบการทำงาน บริการและความรับผิดชอบของเรา

เว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิคดอทคอม เป็นเว็บไซต์อิสระ ที่นำเสนอข้อมูลการเปรียบเทียบการให้บริการทางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล โดยข้อมูลที่นำมาเปรียบเทียบดังกล่าว ได้ถูกรวมรวบมาจากโรงพยาบาลและคลินิก (ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ) ที่ให้บริการด้านสุขภาพเฉพาะทางที่เปิดดำเนินการอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบัน อาจมีบางสถานพยาบาลที่ไม่ได้เชื่อมต่อข้อมูลกับทางเรา ทำให้คุณไม่สามารถหาข้อมูลการให้บริการจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของเรา

 

โดยในแต่ละการบริการที่ทางเรานำเสนอให้คุณ จะสามารถเลือกปุ่มเพื่อไปต่อได้ ซึ่งหากคุณเลือกไปต่อ คุณจะถูกเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านสุขภาพเฉพาะทางดังกล่าวโดยตรง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วนั้น ถือว่าการใช้งานของไทยแลนด์คลีนิคดอทคอมได้สิ้นสุดลง ทางเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับคำปรึกษา เจรจาต่อรอง หรือรับทราบเงื่อนไขใดๆในการใช้บริการระหว่างคุณและทางผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้นอีกต่อไป ทางเราจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อการอ้างอิงข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ทางเราไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น คุณจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการด้านสุขภาพดังกล่าวก่อนเข้าใช้งานต่อไป

 

การให้บริการข้อมูลดังกล่าวไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทางเรามีรายได้ส่วนใหญ่จากค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา และ/หรือคอมมิชชั่น ที่ได้รับจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อผู้เข้าชมถูกนำไปสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้นโดยตรง รวมไปถึงการอ้างอิงผู้ใช้บริการที่สนใจข้อมูลบริการไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องโดยทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือข้อความผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

 

เมื่อลูกค้าแสดงความสนใจในบริการของทางคลีนิคและให้รายละเอียดการติดต่อของเขาหรือเธอเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม เรามีสิทธิ์ที่จะส่งต่อโอกาสในการขายให้กับพันธมิตรของเราซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลและการเสนอขาย เราอาจได้รับค่าตอบแทนทางการเงินจากพันธมิตรของเรา สิ่งนี้เกิดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคุณและช่วยให้เราสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้เว็บไซต์นี้

 

เรายังคงมีสิทธิ์ในการกลั่นกรองความคิดเห็นที่ผู้เข้าชมเขียนในเว็บไซต์ของเรา เราจะตรวจสอบทุกความคิดเห็นและมีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่หรือไม่เผยแพร่

 

ตามที่กล่าวมาแล้วว่า ทางเราเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบราคาและข้อมูลการให้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณให้มากที่สุดเท่านั้น ทางคุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณในการตอบรับหรือปฏิเสธการให้บริการดังกล่าว

 

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้กกี้

ทางเราให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากลูกค้าหรือผู้ค้นหาบริการด้านสุขภาพและข้อมูลจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ นโยบายความเป็นส่วนตัว จะกล่าวถึงวิธีการที่เราใช้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การเก็บรวบรวม การนำไปใช้ รวมไปถึงการให้ความคุ้มครองเพื่อให้คุณแน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างปลอดภัย โดยคำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่กล่าวในที่นี้นั้น หมายถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคลนั้นๆได้

 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าหรือผู้ค้นหาบริการด้านสุขภาพ

เพื่อการให้บริการและการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบที่ดีที่สุด ทางเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของคุณเพื่อนำไปประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูลของเรา เพื่อนำเสนอบริการทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับคุณ นอกจากนี้ ในบางกรณีทางเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลและความต้องการด้านการรักษาพยาบาลที่คุณต้องการให้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ เมื่อคุณกดปุ่มเพื่อไปต่อยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณเลือก ในกรณีที่คุณสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่คุณสนใจ ผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้นจะสามารถดำเนินการให้คำแนะนำที่ถูกต้องให้แก่คุณได้โดยตรง

 

ทางเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายที่สุดสำหรับคุณ ดังนั้นทางเราอาจต้องมีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ เช่นบริการที่ได้จากการค้นหา บริการที่คุณสนใจ เพื่อนำไปออกแบบและจัดการกับเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงเพื่อการจัดแสดงโฆษณาหรือข้อเสนอที่มีความเป็นไปได้ว่าจะสอดคล้องกับความสนใจของคุณ

 

ในกรณีที่คุณลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์ของเรา เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและนำมาประมวลผลในครั้งถัดไปที่คุณเข้าใช้บริการ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและช่วยให้การคัดสรรข้อมูลเปรียบเทียบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรานั้น เป็นไปตามความสมัครใจ โดยหากคุณตัดสินใจเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ของเราแล้วนั้น ถือว่าคุณให้ความยินยอมที่จะให้ทางเราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงอนุญาตให้ทางเราเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณเลือก หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่คุณให้ความสนใจ โดยทั้งนี้ทางคุณต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่ทางเราเป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ

สำหรับผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ต้องการให้เว็ปไซต์ไทยแลนด์คลินิกดอทคอมเป็นสื่อกลางหรือเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของคุณ ทางคุณต้องทำการลงทะเบียนและเรามีความจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประการของคุณเช่น ชื่อผู้ติดต่อ ชื่อสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์แอดเดรส เป็นต้น เพื่อนำไปแสดงผลร่วมกับฐานข้อมูลของเรา และนำเสนอบริการทางด้านสุขภาพที่เหมาะสมให้กับผู้ที่ต้องการค้นหาบริการด้านสุขภาพต่อไป

 

ทางเราพยายามอย่างยิ่งที่จะให้การบริการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และง่ายที่สุดสำหรับคุณในฐานะผู้ให้บริการด้านสุขภาพและลุกค้าผู้ค้นหาบริการด้านสุขภาพ ดังนั้นทางเราอาจมีการติดต่อไปยังคุณเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพที่คุณมี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ทั้งสองฝ่าย

 

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรานั้น เป็นไปตามความสมัครใจ โดยหากคุณตัดสินใจใช้เว็บไซต์ของเราเป็นช่องทางการตลาดแล้วนั้น ถือว่าคุณให้ความยินยอมที่จะให้ทางเราจัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมไปถึงอนุญาตให้ทางเราเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้ค้นหาบริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งนี้ทางคุณต้องรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่ทางเราเป็นความจริง ถูกต้องทุกประการ และเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 

3.3    การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

ทางเราอาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อตั้งค่าและจัดการบัญชีของคุณกับทาง thailandclinics.com
 • เพื่อการประมวลผลและแสดงการเปรียบเทียบบริการด้านสุขภาพที่คุณสนใจ
 • เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่คุณเลือก หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพที่คุณสนใจ
 • เพื่อการสื่อสาร แจ้งข่าวสาร ข้อเสนอหรือเหตุการณ์ต่างๆ รวมไปถึงการตอบคำถาม ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัย
 • เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผุ้บริโภค แนวโน้มตลาด เพื่อที่ทางเราจะได้นำไปพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการตลาด เช่นการประมวลผลเพื่อนำเสนอโฆษณาที่มีแนวโน้มที่จะได้รับความสนใจจากคุณ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านไอที เช่นการแก้ไขปรับปรุงระบบเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ทางเราได้บริหารจัดการข้อมูล และทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความราบรื่น

 

3.4    การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ทางเราจะไม่ทำการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริการด้านสุขภาพที่คุณให้ความสนใจ อาจมีบางสถานการณ์ที่ทางเราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพบางรายที่สามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริการที่คุณสนใจ อย่างไรก็ดี เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้นแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกจัดเก็บและจัดการโดยนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

 

เนื่องจากข้อมูลเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้นคุณจึงมีสิทธิที่จะ

 • เพิกถอนความยินยอมของคุณที่ให้ไว้เพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สอบถามเกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • ยกเลิกการรับข่าวสาร ข้อเสนอ หรือการสื่อสารจากทางเราหรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าถึง แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผ่านทางหน้า “บัญชีของฉัน” หรือ
 • โดยการติดต่อทางเราผ่านทาง info@thailandclinics.com

 

3.5  นโยบายการใช้คุ้กกี้

เพื่อให้การดำเนินงานและการให้บริการที่ดีที่สุด ทางเรามีการใช้คุ้กกี้เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งคุ้กกี้คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ คุกกี้จะทำการบันทึกข้อมูล อาทิเช่น เลขไอพีแอดเดรส ประเภทของเบราเซอร์ เวลาที่คุณเข้าใช้ เป็นต้น โดยคุ้กกี้นั้นจะช่วยให้ทางเรา

 • สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เข้ากับความสนใจของคุณได้มากขึ้น
 • สามารถลดเวลาการประมวลผลในครั้งถัดๆไป เนื่องจากสามารถจดจำข้อมูลที่คุณเคยให้ไว้ได้
 • สามารถศึกษาและติดตามพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทำให้สามารถนำเสนอโฆษณาที่เหมาะกับความสนใจของคุณได้อย่างแม่นยำ

ทางคุณมีสิทธิที่จะเลือกปิดการทำงานของคุ้กกี้ดังกล่าวได้ โดยการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณเมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ดี การปิดการทำงานของคุ้กกี้ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดความสูญเสียความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์หรือความล่าช้าในการประมวลผล หรือจำกัดการเข้าใช้งานเว็บไซต์บางส่วน

 

4. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เว็บไซต์ของเรามีข้อมูลและ/หรือเนื้อหาบางประการที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและกฎข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งหมายความถึงว่าข้อมูลสาระสนเทศ รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า โลโก้ โดเมนเนม ยกเว้นข้อมูลในส่วนที่อ้างอิงมาจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพนั้น ทางเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิคเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

 

เว้นแต่การเข้าใช้บริการของเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่สามารถพิมพ์ คัดลอก ถ่ายโอน ทำลิงค์ ดาวน์โหลด แสดง จำลอง ทำการค้า ทำการตลาด ใช้ประโยชน์ ตีพิมพ์ เผยแพร่หรือทำซ้ำซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากทางไทยแลนด์คลีนิคเป็นลายลักษณ์อักษร

 

5. ความรับผิดชอบของคุณ

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิคดอทคอม คุณตกลงที่จะรับผิดชอบในเรื่องดังนี้

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และเป็นการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณไม่ควรเข้าใช้งานหรือให้ข้อมูลส่วนตัวแก่ทางเว็บไซด์โดยปราศจากคำแนะนำของผู้ปกครอง
 • งดเว้นจากการใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • งดเว้นการใช้เว็บไซต์เพื่อทำร้าย ล่วงละเมิด สร้างความอับอาย หมิ่นประมาท ข่มขู่ คุกคาม หรือก่อกวนบุคคลหรือธุรกิจอื่น ในลักษณะที่เป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว หรือใช้ข้อความที่มีเนื้อหาลามกอนาจาร หยาบคาย ไม่เหมาะสม ไม่เป็นที่ยอมรับ
 • ในกรณีที่มีการลงทะเบียนสร้างบัญชีผ่านทางเว็บไซต์ การให้ข้อมูลแก่ทางเรา ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง และปรับปรุงของมูลของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณควรได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยหรือแบ่งปันกับผู้ใด หากคุณเลือกที่จะเปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้กับบุคคลใดก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งปวงที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นี้ในขณะที่มีการเข้าใช้งานภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ
 • คุณจะไม่สะเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีที่มีอยุ่ในเว็บไซต์ เลี่ยง หลีกเลี่ยง หลบ ลบ ทำให้ใช้การไม่ได้ แก้ กวนสัญญาณ ถอดรหัส หรือกระทำการใดก็ตามที่ทำให้เกิดความเสียหายหรือจำกัดการเข้าถึงของเว็บไซต์
 • ทางเว็บไซต์ไทยแลนด์คลินิกได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในด้านการนำเสนอข้อมูล ราคา และรายละเอียดของบริการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับคลีนิคอย่างถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ดี ทางผู้ใช้บริการเองมีหน้าที่ที่ต้องสอบถาม ยืนยันข้อมูลการให้บริการและราคาค่ารักษาพยาบาลจากทางคลินิคก่อนการตัดสินใจใช้บริการ
 • คุณคือผู้รับผิดชอบที่จะตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง สมเหมาะและความมีพร้อมในการใช้งานของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทางผู้ให้บริการทางการแพทย์นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลและ/หรือรับคำแนะนำจากผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับบริการที่คุณสนใจกับทางผู้ให้บริการด้านสุขภาพดังกล่าว ก่อนการตัดสินใจใช้บริการดังกล่าวเสมอ

 

6. เรื่องอื่นๆที่ควรทราบ

6.1 การจำกัดความรับผิด

ทางเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ขอยกเว้นความรับผิดใดๆทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆที่เกิดในเวลาต่อมา ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลมาใช้งานต่อ การที่คุณใช้หรือคาดว่าจะใช้บริการจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพ หรือการกระทำใดก็ตามอันเกิดจากการนำท่านเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

ทางเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ขอยกเว้นความรับผิดใดๆทั้งปวงต่อการสูญเสียหรือค่าเสียหายใดๆอันเกี่ยวเนื่องจากไวรัสหรือคุณสมบัติอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของคุณ ในขณะที่คุณใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิค หรือขณะที่ทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

6.2 การชดใช้ค่าเสียหาย

การเข้าใช้งานเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิคของคุณถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่จะชดใช้และปกป้องเว็บไซต์จากค่าเสียหาย สิทธิเรียกร้องความรับผิด ความสูญเสีย ค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย) ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานของเว็บไซต์อย่างผิดวัตถุประสงค์ และ/หรือ การที่คุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ และ/หรือการที่คุณละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆของเว็บไซต์ และ/หรือสิทธิเรียกร้องจากบุคคลภายนอกต่อเว็บไซต์ไทยแลนด์คลีนิคที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 

6.3 ขั้นตอนการร้องเรียน

ทางเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการและนำความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้ใช้บริการ กรณีที่คุณมีข้อเสนอแนะ คำติชม หรือข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ info@thailandclinics.com

 

7. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น (Disclaimer)

กรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมธุรกิจ บริษัทแม่และบริษัทในเครือรวมไปถึงผู้ถือหุ้นรายอื่นของทางเว็บไซต์ไทยแลนด์คลินิกดอทคอม ขอยกเว้นความรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง เหตุฉุกเฉิน หรือการกระทำใดๆก็ตามที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้รวมไปถึงข้อจำกัด ค่าปรับตามกฎหมายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเชื่อมต่อกับการใช้งานและ/หรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับทางเว็บไซด์นี้